Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com
Oбщи разпоредби

Фирма 
”ДИТРОМАКС” ЕООД е собственик на интернет страницата www.robertovenuti-bg.com, представляващ онлайн магазин и сайт.
“Потребител” е всеки, който е заредил в Интернет страницата на www.robertovenuti-bg.com на компютър;
Стока / Стоки” са предлаганите чрез Сайта стоки за закупуване;
“Поръчка” е заявката за закупуване на избраната Стока / Стоки при условията предвидени в сайта относно начина на доставка и заплащане от страна на Потребителя;
“Услуги” са всички действия, осъществявани от ТЪРГОВЕЦЪТ при и / или по повод предлагането, продажбата и доставянето на Стоките от Сайта. 
 Предмет на Общите условия
 Oбщи условия на договорите за покупко-продажба от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите между
”ДИТРОМАКС” ЕООД от една страна, наречено за краткост ТЪРГОВЕЦ, и от друга - лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез интернет страницата на онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com 

Стоки, обект на продажба
Обект на продажба са Стоките, предлагани в Сайта към момента на отправяне на заявка за закупуване от страна на Потребителя. Каталоговата част на www.robertovenuti-bg.com е достъпнa за разглеждане от всички. Регистрацията на сайта дава възможност на ТЪРГОВЕЦЪТ от една страна да получи достоверна информация за потребителите, които искат да направят поръчка. От друга страна, дава достъп на потребителите до специфични услуги (напр.списък с получатели, история на поръчките и др.)
Стоките, обект на продажба чрез Сайта, са описани по вид и качество в същия. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за възможни разлики в цветовете на закупените Стоки, дължащи се на специфики в екраните на компютрите. Заявяването за закупуване на Стока / Стоки се приема за изразено съгласие от страна на Потребителя относно вида и качеството на Стоката / Стоките.
Според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в интернет, може да бъде върната в рамките на 14 дни след покупката, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, като в момента на предаването й от магазина на клиента (включително ненарушената опаковка).
На рекламация подлежат Стоки, които не отговарят на изискванията за качество, посочени в Сайта. Рекламации относно закупени и предадени Стоки могат да бъдат направени в срок от 7 дни, считано от датата на доставката. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от страна на ТЪРГОВЕЦА, след като се увери в нейната цялост!  Всички изполвани имена, знаци и символи на продукти публикувани в този сайт са търговски марки или са защитени от автрорското право, които са притежание на техните собственици.
 Всички цени в сайта са в Български лева с включен ДДС.  

Права и задължения на Потребителя
Потребителят има право да разглежда, поръчва и получава Стоките от Сайта по реда и условията посочени в него.
Потребителят има право да се информира за състоянието на своята Поръчка.
Потребителят има право на доставка на заявената Стока / Стоки на посоченият адрес за доставка, след потвърждение по телефона или e-маил извършено от оператор на www.robertovenuti-bg.com.
Потребителят е длъжен да заплати цената на Поръчката си според обявения в Сайта начин.
Всеки потребител има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай , че те не са използвани освен за проба (функционалност на стоката, съвпадане на размер), не е увредена цялоста на опаковката им и запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н. трябва да са на стоката) , в който е получена и условията по чл.55 от ЗЗП.
  Права и задължения на Търговеца

www.robertovenuti-bg.com има право по всяко време, без уведомяване на Потребителя, когато последният ползва Услугите в нарушение на настоящите условия, както и по преценка на
”ДИТРОМАКС” ЕООД, да прекратява, спира или променя предоставяните Услуги. www.robertovenuti-bg.com не носи отговорност спрямо Потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.robertovenuti-bg.com.

www.robertovenuti-bg.com не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите www.robertovenuti-bg.com във връзка с ползването на Услугите от Потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за www.robertovenuti-bg.com

www.robertovenuti-bg.com има право ежеседмично да праща писмо с новини до Потребителите на сайта. Това писмо съдържа в себе си актуални промоции, нови продукти и новини. www.robertovenuti-bg.com. няма право да изпраща това писмо до Потребители, които категорично са заявили, че не желаят да го получават.

www.robertovenuti-bg.com има право да събира и използва информация относно своите Потребители с цел подобряването на предлаганите Услуги. Всички цели, за които  www.robertovenuti-bg.com ще използва информацията ще бъдат съобразени с българското законодателството.

  www.robertovenuti-bg.com гарантира на своите Потребители конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.  

Права и задължения съгласно Закона за защита на потребителите 
Съгласно ЗЗП ние от www.robertovenuti-bg.com сме длъжни и Ви предоставяме свободно следната информация:
1. името и адреса ни –
”ДИТРОМАКС” ЕООД , гр. София -1715, ж.к. Младост 4 бл. 455 вх. А ·
2. основните характеристики на стоките са изписани подробно в страницата за представяне на всеки продукт
·
3. цената на стоките е изписана С ВКЛ. ДДС на страниците за представяне на съответния продукт.
·
4. стойността на транспортните разходи за доставка, можете да видите в рубриката Плащане и Доставка.
·
5. Ние не налагаме никаква допълнителна стойност при използването на представените средства за комуникация с нас.
·
6. Начините за Доставка са описани подробно в Плащане и Доставка.
·
7. Плащането на стоките е съобразено с чл.93 ал.1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), за което се получава съответния документ.
·

Изменение на Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни по всяко време от www.robertovenuti-bg.com, като същия се задължава да уведоми Потребителя за промени в Общите условия, като публикува в Сайта съобщение за измененията и даде достатъчен срок за запознаване с тях. В дадения срок, ако Потребителят не заяви, че отхвърля промените, то той се счита обвързан от тях. В случай, че Потребителят заяви в срока, че не е съгласен с промените, то 
”ДИТРОМАКС” ЕООД

има право веднага да спре или прекрати предоставянето на Услугите към Потребителя, като възникналите до този момент задължения подлежат на изпълнение.  Плащане и доставка

Онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com предоставя следните НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

В брой при получаване (пощенски паричен превод )
·   

При доставка на стоката плащате дължимата сума на куриера. Не плащате нищо допълнително, всички разходи по доставката са отбелязани в цената на поръчката.

   Плащанията на стоки към
”ДИТРОМАКС” ЕООД са неавансови и са съобразени с член 93, ал. 1 на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

    Доставка 

Всички продукти от  онлайн магазин  www.robertovenuti-bg.com  се доставят, СЪГЛАСНО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ”СПИДИ ” - www.speedy.com - и национален за заявка на куриер 0700 17001 на адреса, който сте посочили в своята поръчка.
 
ВАЖНО : ДОСТАВКИ НЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В НЕДЕЛЯ И ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ.

Политика за рекламации и замяна

Онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com информира своите клиенти, че според Закона за защита на потребителите (ЗЗП) стоката, получена от клиента, поради естеството на търговията в Интернет, може да бъде върната в 7-дневен срок, без изрични основания за това, стига състоянието на стоката да бъде същото, в което е получена, не е използвана освен за проба, не е увредена цялостта на опаковката и има запазен търговския вид (всички етикети, стикери и т.н.)  

Отказ от закупени продукти без основание 

Ако поръчаната стока не представлява това, което сте пожелали, можете да я върнете, за замяна или за връщане на стойността (с изключение на транспортните разходи) в срок от 14 работни дни, считано от датата на получаване. Преди да изпратите продукта обратно на адрес : София 1715, ж.к. Младост 4 бл. 455 вх. А - фирма
”ДИТРОМАКС” ЕООД , моля да се свържете с нас. Това е необходимо, за да обработим в най-кратки срокове поръчката и да Ви изпратим в замяна, нов продукт или да възстановим платените пари. Върнатите продукти, както и опаковките трябва да бъдат в същото състояние, в което са били доставени (без следи от употреба, в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети в непроменено състояние и придружаващите документи), заедно с копие от формуляра и фактурата за покупка. Разходите по куриерските услуги за връщането на продукт(и) са за сметка на Клиента. Възстановяването на сума за закупен продукт става след приемане на пратката от наша страна, след като се уверим в нейната цялост! Възстановяването на сумата става само по банков път в рамките на 5 работни дни от датата на получаване на пратката. 

Обратни пратки с наложен платеж няма да бъдат приемани!  

  Защита на данните 

Основното ни желание е да се чувствате сигурни, когато пазарувате от онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com. Защитата на личната Ви сфера е от висок приоритет за нас, защото ние разглеждаме защитата на личните данни като основен принцип в качественото онлайн предлагане на продукти и услуги.  

Как да поръчам 

За минути можете да си поръчате избраните продукти от онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com. Моля, прочетете указанията по-долу и ако имате въпроси можете да се свържете с нас на телефони 0899 953 100 , 0899 953 103 , или кaто ни пишeтe нa office@robertovenuti-bg.com  

  За удобство на клиента, онлайн магазин www.robertovenuti-bg.com препоръчва създаването на потребителски профил, за който е необходим актуален имейл адрес. Създавайки личен профил, ще си спестите въвеждането на име, телефон и адрес за доставка всеки път, когато пазарувате и освен това получавате допълнителни привилегии, като това да научавате първи за нашите специални оферти и отстъпки.  

КАК ДА НАПРАВЯ ПОРЪЧКА? 

Пазаруването в онлайн магазин за обувки и аксесоари www.robertovenuti-bg.com е много опростено и лесно:
1. Разгледайте онлайн каталога с продукти.
2. Добавете избраните от Вас модели в Кошница с покупки.
3. Като приключите с пазаруването отидете в Кошница .
4. Оформяне на поръчка .
5. Регистрация на клиент. 
6.Изберете адрес за доставка .
7.Начин на разплащане 
Наложен платеж
·
8. Финализиране на поръчката става чрез бутон ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
Поръчки направени след 16.00 ч. се обработват на следващия работен ден*.
Всички поръчки направени в събота и неделя ще бъдат обработени в понеделник**.

*Срокът за доставка е от 1 до 5 работни дни.

*Стокът за възтановяване на сума е 5 работно дни.

Гаранции
Търговската гаранция е в сила от 30(тридесет)дни от датата на закупуване на стоката и е валидна само на територията на Република България.При отстраними дефекти , обувните артикули се отремонтират в срок от 20(двадесет)дни.Не се извършва подмяна с нов чифт или възстановяване на сумата . Гаранцията включва:
Ремонт при разлепяне и разшиване.
·
Подмяна на артикула при сцепване на подметка (подмяната може да бъде с друг артикул по избор на клиента).
·
Изгубени или счупени аксесоари към обувките ,като камъчета , мъниста, брошки, катарами и др. не се считат за рекламация.
·
При неправилна експлоатация или поддръжка търговецът не удовлетворява рекламации.
·
Разходите по куриерските услуги за връщането на продукт(и)и изпращането на нов продукт са за сметка на Клиента.
·